Avís legal


Información LSSI

Responsable Legal

SERLOGAL 2.0 S.L.
Nif/Cif: B-94062411
Adreça: Poligon Industrial A Reigosa, Parcel-la 47 36827 Ponte Caldelas (PONTEVEDRA) 
Email de Contacto: info@edi..cat
Tl: 902 09 07 63
Dades Registrals:  Inscrita añ Registre Mercantil de Pontevedra, Tom 3791, foli 1, Inscripció 1ª, Full PO-53055

Condicions d’ Ús

Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que SERLOGAL S.0 SL, d'ara endavant, (EDI.CAT) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Si no esteu conforme amb aquestes condicions legals heu d'abandonar aquesta pàgina web.
L'Usuari s'obliga a utilitzar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d'abstenir-se de:
- Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.
- Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.
- Usar o instal•lar programes o dispositius capaços d'invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per EDI.CAT, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.
- Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa d' EDI.CAT
- Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés d' EDI.CAT
- Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.
Exclusió de Responsabilitat
EDI.CAT, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari per virus,  no disponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. EDI.CAT, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari.
EDI.CAT, no es fa responsable dels comentaris o opinions abocades pels usuaris. Si detecteu algun contingut inadequat o que infringeixi la Llei o drets de tercers, podeu comunicar-ho a la nostra adreça d' email

Enllaços

EDI.CAT declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web. EDI.CAT no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

Propietat Intel•lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat d' EDI.CAT, o disposa si escau, del permís per al seu ús i/o explotació.
Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment d' EDI.CAT.

Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Pontevedra (Espanya).

Versió

Aquest Avís Legal és de data 04/02/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.